Datum objave: 04.09.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) - 0 (m/ž)

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: MX40475

Šifra DM: J017104 – Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) - 0 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017104,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: J1,
Začetek dela: predvidoma 01.10.2017.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas.
Delovne izkušnje: 2 leti
Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba pravne ali druge družboslovne ustrezne smeri (2.bol.stopnja);
• dve leti ustreznih delovnih izkušenj ,
• aktivno znanje enega tujega jezika,
• opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (ZUP), 
• poznavanje predpisov področja,
• organizacijske sposobnosti,
• znanja za uporabo računalniških programov.

Opis delovnega mesta:
Splošni opis:
- samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju,
- izvaja operativne naloge delovnega področja,
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:
- spremlja predpise s svojega delovnega področja,
- pomaga pri pripravi splošnih aktov fakultete,
- pripravlja dokumentacijo in pogodbe v povezavi s pripravo projektov, realizacijo projektov, poročanjem in drugim administrativnimi in strokovnimi opravili v povezavi z različnimi projekti, in sodeluje s posameznimi financerji (državnimi institucijami, industrijo, EU, …)
- pripravlja pogodbe s fizičnimi in pravnimi osebami,
- pripravlja razpisno dokumentacijo, izvaja postopke javnih naročil, vodi evidence in arhiv dokumentacije javnih naročil,
- pripravlja gradivo za organe članice, piše zapisnike, vodi evidence, izvaja evidenčni nadzor nad izvrševanjem sprejetih odločitev,
- ureja in hrani dokumente z delovnega področja, pripravlja razna gradiva in poročila,
- opravljanje drugih del po nalogu tajnika članice. 

Datum objave: 04.09.2017

Rok za prijavo: 14 dni, od 04.09.2017 do 18.09.2017.

Pisne vloge z življenjepisom in obvezno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 01 4766-509
E-mail: