Datum objave: 05.09.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT ZA GEOGRAFIJO (Ž/M)
- v nazivu asistent za geografijo
-  za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smer geografija,
- veljaven habilitacijski naziv asistent za geografijo
ALI
- izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za geografijo.
V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv  ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

- uporaba računalniških orodij (Microsoft Office, napredna raba programov s področja GISov in statistike)
- retorične sposobnosti,
- inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti,
- sposobnost timskega dela.

3. Kratek opis del in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z visokošolskim učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 13. 9. 2017.

Kandidat/ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
- dokazila o izobrazbi oziroma habilitacijskem nazivu, če ga kandidat ima
- bibliografija s področja geografije

na naslov:
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028,
E-mail: