Datum objave: 06.09.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

POMOČNIK TAJNIKA FAKULTETE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE (1., 2. in 3. stopnja) - šifra DM: J017903 (m/ž)
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

1. Zahtevana izobrazba:
- visokošolska univerzitetna izobrazba  (prejšnja) ali magistrska drugostopenjska izobrazba družboslovne ali humanistične smeri

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP)
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika in pasivno znanje drugega tujega jezika,
- odlično poznavanje predpisov področja,
- poznavanje dela v računalniškem okolju MS Office,
- izkazane vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
- 5 let ustreznih delovnih izkušenj.

3. Poskusno delo: 3 mesece.

4. Kratek opis del in nalog:
- vodenje in organiziranje dela Službe za študijske zadeve (1. 2., in 3. stopnje študija)
- vodi pripravo postopkov pridobivanja in realizacije sofinanciranja doktorskega študija ter izpolnjevanja pogodbenih obveznosti
- priprava razpisov za vpis v študijske programe,  izbirnih postopkov in vpisa študentov v vse letnike študija,
- organizacija informativnih dni,
- organizacija informiranja in svetovanja študentom,
- organizacija postopkov zaključevanja študija, priprave listin in prilog in podelitve diplomskih listin,
- organizacija posodobitev in nadgradenj študentskega informacijskega sistema,
- organizacija urejanja spletnih strani,
- pripravlja predloge finančnih konstrukcij, spremlja finančno poslovanje na področju študija ter ureja pogodbene obveznosti za posamezne študente, izvajalce in programe
- vodi priprave in strokovni pregled gradiv za organe Senata FF s področja študijskih zadev, svetuje na njihovih sejah ter uresničuje sprejete sklepe
- organizacija urejanja arhiva s področja študijskih in študentskih zadev,
- priprava poročil in analiz s področja študijskih in študentskih zadev,
- sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami fakultete in njenimi organi in delovnimi telesi, službami Univerze v Ljubljani in drugimi zunanjimi inštitucijami,
- spremljanje predpisov in drugega dogajanja na področju študijskih zadev ter priprava internih aktov,
- druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

5. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 14. 9. 2017.

6. Nastop dela: predvidoma september 2017

7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

8. Kontaktna oseba na fakulteti:
Lidija Strmole Menčak
Telefonska številka: 01/241 1030
E-mail: