Datum objave: 06.09.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   VISOKOŠOLSKI UČITELJ/DOCENT; IZREDNI PROFESOR, REDNI PROFESOR, D019001

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- pasivno znanje še enega tujega jezika,
- doktorat znanosti s področja družbenih ved – politologija
- veljavna izvolitev v naziv docent/izredni profesor/redni profesor  s področja politologija,
- bibliografija s področja državljanstva, političnih institucij in javnih politik
- izkušnje s pedagoškim delom na visokošolskem zavodu (vsaj 3 leta)

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 6. 9. 2017 do 5. 11. 2017 
kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, ter bibliografijo
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
- dobro poznavanje MS Office, SPSS, programi s področja kvalitativnega raziskovanja, poznavanje LMS orodij

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost, retorične sposobnosti
  
7. Delovno razmerje: nedoločen čas, s polnim delovnim časom – 100% oz. 40 ur/teden
Poskusna doba: 3 mesece

Zaposlitev od: predvidoma december 2017          

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: