Datum objave: 08.09.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II) ,
Šifra DM: J017103 v knjižnici, 1 prosto delovno mesto
 zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas – zaradi predaje dela in nadomeščanja delavca do 17. novembra 2018.
 čas nastopa dela: predvidoma 1. novembra 2017,
 poskusno delo 3 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:  
 specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne smeri,
 strokovni izpit iz bibliotekarstva ,
 veljavna dovoljenja za COBISS3/Katalogizacijo (obvezno A in B1, zaželeno tudi B2 in C),
 znanje angleškega jezika,
 osnovna računalniška znanja,
 3 leta ustreznih delovnih izkušenj.
 
3. Kratek opis dela in nalog:
 samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju,
 izvaja operativne naloge delovnega področja,
 oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
 koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
 spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
 strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, statistik),
 pridobivanje, strokovna obdelava in hranjenje knjižničnega gradiva,
 referalno delo za posamezna področja,
 informacijsko svetovalno delo,
 spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike,
 stalno strokovno izpopolnjevanje,
 druga dela po nalogu vodje knjižnice, predstojnika knjižnice in tajnika fakultete (delo na izposoji in medknjižnična izposoja idr.),
 delo v dopoldanski in popoldanski izmeni (popoldanska izmena po potrebi).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki poznajo uporabo ostalih segmentov programskega okolja COBISS3 (izposoja, medknjižnična izposoja).

4. Rok za prijavo:  do vključno 30. septembra 2017 na e-mail

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: KATARINA ILIĆ
Telefonska številka:  (01) 42 03 128
E-pošta: