Datum objave: 11.09.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Tehniški sodelavec VII/1

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: J037003
• Tarifni razred: VII/1
• Raven izobrazbe: 6 (6/2)
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: določen čas enega leta predvidoma od 3. 10. 2017 do 30. 9. 2018

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
• specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) smeri kemija, dvopredmetni učitelj z vezavo kemije
• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja), smeri kemija, dvopredmetni učitelj z vezavo kemije
• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri kemija, dvopredmetni učitelj z vezavo kemije
Ostali pogoji:
-  retorične sposobnosti,
-  inovativnost,
-  smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
-  usposobljenost za delo z računalnikom,
-  znanje tujega jezika,
-  zaželene delovne izkušnje.
Poskusno delo: 3 mesece.

3. Kratek opis dela in nalog:
• priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog,
• sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog,
• organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav,
• nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov,
• vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto,
• izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca,
• stalno nadziranje, da delavci izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu,
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Sklenitev delovnega razmerja s polnim delovnim časom za določen čas od 3. 10. 2017 do 30. 9. 2018.

5. Datum objave : 11. 9. 2017
Rok za prijavo: 7 dni (do 18. 9. 2017)
     
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po pošti na naslov:

UL, Pedagoška fakulteta, Kadrovska služba, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (e-vlog ne sprejemamo).

6. Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: