Datum objave: 12.09.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

     JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

1. Razpisano delovno mesto: Asistent m/ž

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: D010001
• Tarifni razred: VII/2-3
• Ime naziva: Asistent/asistent z magisterijem/asistent z doktoratom
• Šifra naziva: 3,2,1
• Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 50 % oziroma 20 ur na teden
• Trajanje zaposlitve: določen čas za obdobje enega leta

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri psihologija
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri psihologija
• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smeri psihologija

• specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri psihologija
• magisterij znanosti (prejšnji) smeri psihologija

• doktorat znanosti (prejšnji) psihologija
• doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) smeri psihologija

  Ostali pogoji:
• povprečna ocena študijskih obveznosti, ki jih je kandidat opravil do vključno zadnje stopnje študija (izpiti, vaje in druge ocenjene študijske obveznosti) vsaj 8,0
• ocena diplome oz. magistrskega dela vsaj 8
• potrdilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika
• zaželene delovne izkušnje na področju šolske psihologije (3 leta)

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij
         
3. Kratek opis dela in nalog:
• vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
• sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
• sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
• nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
• opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja predvidoma od 2. 10. 2017 s krajšim delovnim časom 50 % oziroma 20 ur na teden (na oddelku za Temeljni pedagoški študij).

5. Datum objave: 12. 9. 2017

6. Rok za prijavo: 7 dni (do 19. 9. 2017)

7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: