Datum objave: 12.09.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001) za področje računalništva in informatike (2) dve prosti delovni mesti

Zaposlitev za:
a) nedoločen čas predvidoma od 9.10.2017 dalje, s polnim delovnim časom, s tri mesečno poskusno dobo in
b) določen čas od predvidoma od 9.10.2017 do 30.9.2018, s polnim delovnim časom, s tri mesečno poskusno dobo.

2. Pogoji za opravljanje dela:
a) zahtevana izobrazba: vsaj univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (prejšnja) ali magistrska izobrazba računalništva in informatike (2. Bolonjska stopnja),
b) veljaven habilitacijski naziv asistent za področje računalništva in informatike,
c) funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:
a) vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
b) sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
c) sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
d) nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
e) sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
f) skrbi za varno delo delavcev in študentov,
g) opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do 30.9.2017.

5. Prijava:
Kandidati naj v prošnji označijo ali se prijavljajo na delovno mesto za določen ali nedoločen čas, lahko tudi na obe, in priložijo:
a) življenjepis,
b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (izjemoma je možno habilitacijo pridobiti naknadno, zato kandidati, ki nimajo naziva, priložijo ločeno vlogo za prvo izvolitev v naziv asistent za področje računalništva in informatike v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UL),
d) kratko vizijo svojega dela na FRI,
e) opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,
f) opis minulega pedagoškega dela.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov .

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mestih.

6. Kontaktna oseba na članici:
Milica Vidić
Tel.: 01/4798-115
e-mail: