Datum objave: 12.09.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001) za področje matematike (1) eno prosto delovno mesto

Zaposlitev za nedoločen čas predvidoma od 9.10.2017 dalje, s polnim delovnim časom, s tri mesečno poskusno dobo.

2. Pogoji za opravljanje dela:
a) zahtevana izobrazba: vsaj univerzitetna (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) naravoslovno tehniške smeri,
b) veljaven habilitacijski naziv asistent za področje matematike,
c) funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:
a) vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
b) sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
c) sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
d) nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
e) sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
f) skrbi za varno delo delavcev in študentov,
g) opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do 30.9.2017.

5. Prijava:
Kandidati naj k prošnji priložijo
a) življenjepis,
b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (izjemoma je možno habilitacijo pridobiti naknadno, zato kandidati, ki nimajo naziva, priložijo ločeno vlogo za prvo izvolitev v naziv asistent za področje matematike v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UL),
d) kratko vizijo svojega dela na FRI,
e) opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,
f) opis minulega pedagoškega dela.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov .

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mestih.

6. Kontaktna oseba na članici:
Milica Vidić
Tel.: 01/4798-115
e-mail: