Datum objave: 19.09.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto: TEHNIČNI DELAVEC IV – I    (M/Ž)

za določen čas  za obdobje enega leta s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Delovni čas je neenakomerno razporejen (delo ob sobotah, nedeljah in praznikih).

2. Pogoji za opravljanje dela:
- osnovna šola ali srednja poklicna izobrazba – kmetijsko-živinorejske smeri
- šest mesecev delovnih izkušenj
- opravljen izpit  B kategorije

3. Kratek opis dela in nalog:
• opravljanje vseh del pri krmljenju, napajanju in negi živali;
• skrb za ustrezne rejske pogoje v hlevu;
• opravljanje vseh del pri čiščenju hlevov, odstranjevanju gnoja, ostankov krme;
• opravljanje vseh del pri pripravi hlevov za vselitve in izselitve živali;
• vzdrževanje okolice hlevov (košnja trave, vzdrževanje voznih poti, odstranjevanje snega);
• skrb za poskusne živali in pomoč pri izvedbi poskusov;
• opravljanje vseh del v valilnici in sortirnici jajc;
• pobiranje jajc in njihovo razvrščanje po čistoči in težnostnih razredih;
• prodaja perutninskih proizvodov in komunikacija s kupci;
• pomoč pri odbirah, tehtanjih, cepljenjih in drugih postopkih na živalih;
• prevozi živali in materiala ter kurirska opravila po nalogu nadrejenega delavca;
• opravljanje manjših popravil na farmskem inventarju in zgradbah;
• opravljanje drugih del po navodilih nadrejenega delavca in v skladu s predpisi

4. Rok za prijavo: do vključno 28. 09. 2017.

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Mojca Dermastja
Telefonska številka: 01 320 3801