Datum objave: 22.09.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

1. Razpisano delovno mesto: Asistent m/ž.

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: D010001
• Tarifni razred: VII/2-3
• Ime naziva: Asistent/asistent z magisterijem/asistent z doktoratom
• Šifra naziva: 3,2,1
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: določen čas za obdobje enega leta predvidoma od 9. 10. 2017

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri psihologija ali socialna pedagogika
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri psihologija ali socialna pedagogika
• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smeri psihologija ali socialna pedagogika
• specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri psihologija ali socialna pedagogika
• magisterij znanosti (prejšnji) smeri psihologija ali socialna pedagogika
• doktorat znanosti (prejšnji) psihologija ali socialna pedagogika
• doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) smeri psihologija ali socialna pedagogika

  Ostali pogoji:
• povprečna ocena študijskih obveznosti, ki jih je kandidat opravil do vključno zadnje stopnje študija (izpiti, vaje in druge ocenjene študijske obveznosti) vsaj 8,0,
• ocena diplome oz. magistrskega dela vsaj 8,
• potrdilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika,
• zaželene delovne izkušnje na področju psihologije in/ali socialne pedagogike (3 leta).

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.
         
3. Kratek opis dela in nalog:
• vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
• sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
• sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
• nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
• opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Sklenitev delovnega razmerja od 9. 10. 2017 za določen čas s polnim delovnim časom (na oddelku za socialno pedagogiko.

5. Datum objave: 27. 9. 2017

6. Rok za prijavo: 5 dni

7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: