Datum objave: 22.09.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ/-ICA za področje Spajanje     
   
Čas trajanja: nedoločen čas, polni delovni čas

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji) s področja strojništva ali druge naravoslovno-tehnične smeri ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja strojništva ali druge naravoslovno-tehnične smeri,
- veljaven izvolitveni naziv docent ali izredni profesor ali redni  profesor za habilitacijsko področje Spajanje.
- znanje slovenskega jezika,
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
- aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
- usposobljenost za delo z računalnikom.

3. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
- predavanja študentom.

4. Rok za prijavo: do 21.11.2017

5. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Mateja Pustotnik
    Telefonska številka: 01 4771 141
    E-mail: