Datum objave: 29.09.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Akademija za glasbo, Stari trg 34, Ljubljana
 
1.Razpisano delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC – V NAZIVU STROKOVNI SODELAVEC/VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC/ STROKOVNI SVETNIK ZA HABILITACIJSKO  PODROČJE  KOREPETICIJE, M/Ž

šifra DM (D017001)
na Oddelku za instrumente s tipkami
za določen čas 1 leta s polovičnim delovnim časom (50 %)

2. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) glasbene smeri
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) glasbene smeri
• magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) glasbene smeri
Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
strokovni sodelavec, višji strokovni sodelavec,  strokovni svetnik
za področje: KLAVIR, KLAVIR STRANSKI PREDMET, KOREPETICIJE

3.Kratek opis dela in nalog
Splošni opis:
Klavirska spremljava študentov pri pouku v skladu s študijskim programom in pravili študija:
• na diplomah,
• na tekmovanjih na katere študente uradno pošilja Akademija za glasbo,
• na tekmovanjih, kjer nastopa Akademija za glasbo kot partnerska ustanova TEMSIG –u
• na internih in javnih prireditvah v organizaciji Akademije za glasbo
• na gostovanjih kamor je Akademija za glasbo vabljena kot institucija
• avdicijah Akademije za glasbo
• preizkusih glasbeno umetniške nadarjenosti
• klavirska spremljava študentov na preizkusnih predavanjih sodelovanje na diplomah in izpitih
• klavirska spremljava študentov na letnih izpitih, diplomah, na internih in javnih nastopih, javnih koncertih, tekmovanjih,
• izvajanje pedagoškega dela za področje klavirja
• individualni študij programov, ki jih izvajajo študentje,
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega  mesta
Posredne obveznosti:
• individualne priprave v okviru tedenskega delovnega časa
• oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
• organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju
• stroke umetniško, znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje
• konceptov, teorij in metod

4.Rok za prijavo od 29.9.2017 do 7.10.2017.

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič
Telefonska številka: 01 2427-306
E-mail: