Datum objave: 29.09.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:  VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR, D010004 (za angleški jezik)

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- visokošolska univerzitetna (prejšnja) ali 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri
- veljavna odločba o izvolitvi v naziv lektor za angleški jezik
- izkušnje s pedagoškim delom v visokošolskem zavodu (2 leti)

3. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov
- izvajanje predavanj, vodenje seminarjev in vaj na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, itd…)
- pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov
- spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze (npr. nostrifikacijska in habilitacijska poročila za lektorske nazive, izpitne maturitetne komisije, prenos znanja s področja uporabne lingvistike učiteljem v različnih oblikah nenehnega in vseživljenskega izobraževanja, sooblikovanje jezikovnega pouka na nižjih stopnjah), skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Datum nastopa dela, delovni čas: Predvidoma v mesecu novembru 2017

5. Funkcionalna znanja:
- strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost,
- retorične sposobnosti,
- smisel za povezovanje in aplikacijo teoretičnih in metodoloških vsebin,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

6. Delovni čas, trajanje zaposlitve: določen čas s polnim delovnim časom (1 leto), možnost zaposlitve za nedoločen čas
poskusna doba: 3 mesece

7. Rok za prijavo: 29. 9. 2017 do 5. 10. 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: