Datum objave: 03.10.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:    FAKULTETA  ZA  FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT – M/Ž
2. Šifra DM:   D010001
3. Tarifni razred:   IX
4. Šifra naziva:  1
5. Naziv:    asistent z doktoratom

6. Število razpisanih delovnih mest: 1

7. Pogoji za zasedbo delovnega mesta
a. zahtevana izobrazba:  8. raven izobrazbe farmacevtske smeri (doktor znanosti)
b. veljaven habilitacijski naziv: asistent (ali višji naziv) za področje farmacevtske tehnologije ali farmacevtske tehnologije in biofarmacije ali farmacevtske nanotehnologije ali kozmetologije;
c. funkcionalna znanja in ostale zahteve: znanja in izkušnje s področja tehnološkega razvoja trdnih farmacevtskih oblik, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov);
d. motivacijsko pismo
e. poskusno delo: 3 mesece

8.  Kratek opis dela in nalog: 
- vodenje teoretičnih, praktičnih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,
- aktivno  znanstveno-raziskovalo delo (načrtovanje in izvedba raziskav ter publikacija rezultatov),
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote,
- nadzor izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne zaščitne opreme, opravljanje drugih nalog.

9.   Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

10. Rok za prijavo:   do 31.10.2017

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev  in motivacijskim pismom, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana.

Kandidat brez ustreznega naziva mora priložiti izjavo, da bo, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, oddal vlogo za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.

11.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Zdenka Gantar
Telefonska številka:    4769-505
E-mail: