Datum objave: 06.10.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC – VII/2 - III - 0, M/Ž

Šifra DM: J017104 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC – VII/2 - III - 0, M/Ž
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017104,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (20 ur/ teden oz. 4 ure dnevno)
Trajanje zaposlitve: določen čas do predvidoma 14.05.2018 (nadomeščanje začasno odsotne delavke med porodniškim dopustom). 

Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s  področja bibliotekarstva, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja bibliotekarstva,  magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) s področja bibliotekarstva,   
• znanja za uporabo računalniških programov, pridobljena licenca COBBIS, strokovni izpit iz bibliotekarstva, poznavanje predpisov s področja bibliotekarstva,
• 2 leti delovnih izkušenj v knjižnici
• komunikativnost, organizacijske sposobnosti
• aktivno znanje angleškega  jezika.

Opis dela in nalog:

Splošni opis:
• strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, statistik)
• pridobivanje, strokovna obdelava in hranjenje knjižničnega gradiva
• referalno delo za posamezna strokovna področja
• informacijsko svetovalno delo
• uvajanje uporabnikov v knjižnico
• izposoja knjižničnega gradiva
• medbibliotečna izposoja
• vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik
• posredovanje in vodenje izposoje knjižničnega gradiva
• spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike
• stalno strokovno izpopolnjevanje
• druga dela po nalogu predpostavljenega delavca

Podrobnejši opis:
• nabava knjižničnega gradiva
• strokovno hranjenje knjižničnega gradiva
• izdelava bibliografij

Datum objave: 06.10.2017

Rok za prijavo: 10 dni, od 06.10.2017 do vključno 16.10.2017.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Mateja Pustotnik, telefonska številka: 01 477 1 141,
E-mail: