Datum objave: 12.10.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT, v nazivu asistent z doktoratom (m/ž) na Katedri za Sveto pismo in judovstvo

 • št. delovnih mest: 1
 • šifra del. mesta:  D010001
 • šifra naziva: 1
 • tarifni razred: IX
 • s  krajšim delovnim časom, za nedoločen čas

Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti ustrezne smeri (teologija), doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) ustrezne smeri (teologija),
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje svetega pisma in judovstva ali v postopku pridobitve naziva,
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij in avdio-vizualnih sredstev.

Poskusna doba: 3 mesece.

Kratek opis dela in nalog: 

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 7 dni, do vključno 18. 10. 2017 .

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na e-naslov .

Kontaktna oseba na članici: Lea Jensterle, 01 434 58 12, .