Datum objave: 18.10.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   ASISTENT Z DOKTORATOM - H, H019001
  
2. Pogoji za opravljanje dela:

- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat tujec in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
- doktorat znanosti s področja družbenih ved (zaželena smer politologija),

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 18. 10. 2017 do 23. 10. 2017
kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi 
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  Poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni komunikaciji  

7. Delovno razmerje: določen čas,  do 30. 9. 2018 (čas trajanja projekta)
    krajši delovni čas – 24 ur/teden (do 31. 12. 2017)
    krajši delovni čas – predvidoma 4 ur/teden od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 (odvisno od razpoložljivih raziskovalnih ur v prihodnjih letih)
    predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu novembru ali decembru 2017

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: