Datum objave: 19.10.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, Stari trg 34, Ljubljana
 
1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2, šifra DM J017101, M/Ž

 • za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
 • Plačna skupina: J1
 • Tarifni razred VII/2
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Delovne izkušnje 1 leto.

2. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri

3. Funkcionalna znanja In ostale zahteve (strokovni izpit, veščine In jezik):

 • aktivno znanje enega tujega jezika,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • strokovni izpit iz ZUP-a,
 • poznavanje predpisov področja,
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

4. Splošni opis:

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
 • administrativno vodenje dela,
 • informacijsko svetovalno delo,
 • priprava in zbiranje podatkov,
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

5. Podrobnejši opis:

 • organizira mednarodne izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov na dodiplomskem, podiplomskem  in  doktorskem študiju
 • vodi postopke izvajanja mednarodnih študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja študentov (na podlagi ERASMUS+, CEEPUS izmenjav, bilateralnih dogovorov itd.)
 • vodi postopke za vključitev in izbor študentov v mednarodno študijsko izmenjavo
 • koordinira postopke opravljanja in priznavanja obveznosti, opravljenih na tuji instituciji (študijski sporazum, priznavanje študijskih obveznosti opravljenih na tuji univerzi)
 • vodi postopke opravljanja in priznavanja praktičnega usposabljanja v tujini ter drugih oblik izmenjav v tujini
 • vodi reintegracijo študentov po opravljeni izmenjavi
 • skrbi za diseminacijo rezultatov študentskih izmenjav
 • skrbi za tutorstvo in organizirano delo tutorjev študentov in tutorjev učiteljev za tuje študente sodeluje pri urejanju študijske problematike tujih študentov (dodiplomski, podiplomski in doktorski študij),
 • sodeluje pri usklajevanju študijskih programov UL AG s programi Evropske unije
 • pripravlja dokumente za vključitev UL AG v mednarodno sodelovanje
 • sodeluje pri pripravi programov meduniverzitetnega sodelovanja
 • sodeluje pri pripravi in izvajanju razpisov meduniverzitetnih štipendij
 • navezuje in ohranja stike na tujih univerzah na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem študiju
 • raziskuje možnosti za nadaljnji študij študentov, sodelavcev in učiteljev na tujih univerzah
 • izdeluje finančne načrte za mednarodna gostovanja in mednarodne projekte za gostovanja tujih izvajalcev in njihova gostovanja v SLO
 • sodeluje pri pridobivanju finančnih sredstev za mednarodna gostovanja
 • organizira brezplačne delavnice in druga dodatna izobraževanja za študente koordinira individualno in skupinsko karierno  svetovanje
 • spremlja diplomante (sodelovanje z alumi klubi)
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega


6. Rok za prijavo: 3 delovne dni od objave, do vključno 24.10.2017

7. Kontaktna oseba na članici: Mojca Žugelj Marič
Telefonska številka: 01 2427-306; e-mail: