Datum objave: 25.10.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ v vseh treh nazivih (docent, izredni profesor, redni profesor) – m/ž, 1 prosto delovno mesto
- visokošolski učitelj za področje ustavnega prava;
- polni delovni čas za nedoločen čas;
- pričetek predvidoma 1. 2. 2018
- poskusno delo 4 mesece;
- zaposlitev bomo izvedli po dokončnem potrditvi zaposlitve s strani UO UL.

2. Pogoji za opravljanje dela:  
- zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti pravne smeri (prejšnji ali sedanji – v primeru doktorata 3. bolonjske stopnje se zahteva predhodna izobrazba pravne smeri na 1. in 2. stopnji); 
- veljaven habilitacijski naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje ustavnega prava,
- v primeru, da kandidat še nima veljavnega naziva, mora skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv,
- pogodba o zaposlitvi se lahko sklene s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Funkcionalna znanja in ostale  zahteve:  
- retorične sposobnosti;
- inovativnost;
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

4. Delovne izkušnje: 2 leti.

5. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke;
- predavanja študentom;
- vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
- znanstveno-raziskovalno delo.

6. Rok za prijavo: 60 dni.

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Katarina Ilić
Telefonska številka:  (01) 42 03 128
E-pošta: