Datum objave: 30.10.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Asistent za področje babištva – babiške nege (D010001)

Delovno mesto razpisujemo za določen čas enega leta, s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)

Veljavni habilitacijski naziv: asistent za področje babištva – babiške nege
Funkcionalna znanja in  ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum pričetka dela: 1.12.2017

5. Rok za prijavo: 3 dni (od 30.10.2017 do vključno 6.11.2017)

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ema Rebernik
Telefonska številka:01/ 300 -11-25
E-mail: