Datum objave: 07.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje ELEKTROTEHNIKA (M/Ž) za izvajanje predmetov: Analiza signalov, Signali, Govorne in slikovne tehnologije in Govorne tehnologije.
 
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom od 01. 02. 2018 dalje in tri mesečno poskusno dobo.

Pogoji za opravljanje dela:
- doktor znanosti, 
- izvolitev v naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje ELEKTROTEHNIKA
- znanje slovenskega in angleškega  jezika,
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti.

Kratek opis dela in nalog:
-      oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih  strokovnih izobraževalnih programov,
-      organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
-      predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
-      vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
-      usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del,
-      znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod v Laboratoriju za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko,
-      sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

Potrebna dodatna znanja:
- strokovne in znanstveno-raziskovalne izkušnje s področja govornih tehnologij in obdelave signalov,
- strokovne in znanstveno-raziskovalne izkušnje s področja slikovnih tehnologij,
- poznavanje tehnologij za razvoj: sinteze in analize govornih signalov, aplikacij računalniškega vida, umetne inteligence in globokega učenja.

Rok za prijavo: od 7. 11. 2017 do 6. 01. 2018
     
Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: