Datum objave: 08.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisuje 1 (eno) prosto delovno mesto: »SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II) m/ž,
za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom od polnega (op. polovični delovni čas) in 3 (tri) mesečnim poskusnim delom, v OE: TAJNIŠTVO UL FA,

šifra DM: J017103,
šifra naziva N: 0,
TR: VII/2.

Pogoji za opravljanje dela:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smer ekonomija, družboslovne ali tehnične smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer ekonomija, družboslovne ali tehnične smeri ali
-  magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smer ekonomija, družboslovne ali tehnične smeri.
      
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- znanje dveh tujih jezikov,
- znanja za uporabo računalniških programov,
- finančno-računovodska znanja,
- poznavanje predpisov delovnega področja,
- komunikativnost, samostojnost.

Delovne izkušnje: 3 leta delovnih izkušenj s področja projektnega dela.

Poskusno delo: 3 mesece.

Kratek opis dela in nalog: 
Splošni opis:
- samostojno opravljanje strokovnih nalog na svojem delovnem področju,
- izvajanje operativnih nalog delovnega področja,
- oblikovanje poročil, sklepov in stališč delovnega področja,
- koordiniranje, spremljanje in izvajanje postopkov svojega delovnega področja,
- spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.
Podrobnejši opis:
- finančno vodenje, nadzor in spremljanje raziskovalnih projektov,
- sodelovanje z zunanjimi revizorji pri revidiranju projektov,
- pomoč raziskovalcem pri prijavljanju na raziskovalne projekte,
- koordinacija in priprava dokumentov za zaposlovanje na projektih, priprava načrta nakupa raziskovalne opreme ali investicij povezanih s projektom,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v okvir raziskovalne dejavnosti fakultete.

Rok za prijavo: 3 dni od objave.

Zainteresirani kandidati/ke naj pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Kadrovska služba, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici: 
dr. Mitja Blaganje
telefon: 01/2000 721
e-mail:  

        
Ljubljana, 06.11.2017


Odobril:
Dekan UL FA
Izr. prof. dr. Matej BLENKUŠ