Datum objave: 10.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za notranjo revizijo

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
- najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
- poznavanje področja notranje revizije
- sposobnost kritičnega in analitičnega mišljenja,
- metodičnost, sistematičnost, natančnost,
- sposobnost celostnega uvidenja problema,
- dobre organizacijske sposobnosti,
- osredotočenost na rezultate,
- intelektualna radovednost,
- odprtost za drugačne ideje in novosti,
- komunikativnost (sposobnost dinamičnega komuniciranja),
- sposobnost vzpostavitve in vzdrževanja dvosmernih odnosov,
- trdna etična drža,
- dobre sposobnosti presojanja,
- dobre sposobnosti pisnega in retoričnega izražanja,
- inspirativno vodenje
- odgovornost
- aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov

Opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
Podrobnejši opis:
- sodelovanje pri pripravi strateških in letnih načrtov notranjega revidiranja poslovanja,
- načrtovanje in izvajanje notranjih revizijskih pregledov na vseh področjih poslovanja, priprava poročil in poročanje o izvedenih revizijskih pregledih,
- spremljanje realizacije predlogov za izboljšanje sistema notranjih kontrol, upravljanja tveganj in upravljanja organizacije;
- izvajanje svetovalnih storitev v pomoč vodstvu pri doseganju poslovnih ciljev,
- spremljanje zakonodaje, podzakonskih predpisov, standardov, strategij, politik oziroma pravilnikov, planov in navodil, ki se nanašajo na poslovanje Univerze v Ljubljani,
- spremljanje razvoja visokošolskega izobraževanja, notranjega revidiranja in revidiranja informacijsko komunikacijske tehnologije,
- mentorstvo in prenos znanj,
- stalno strokovno usposabljanje,
- opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo:  10. 11. 2017 – 15. 11. 2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:

Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana;
ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Kontaktna oseba:
Univerzitetna služba za kadrovske zadeve,
ga. Renata Bogataj Špenko,
telefonska številka: 01 / 24 18 596.