Datum objave: 10.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI,  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR ZA JAPONOLOGIJO
v vseh treh nazivih (lektor, lektor z magisterijem, lektor z doktoratom (Ž/M)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja japonologije,
- magisterij znanosti s področja japonologije,
- doktorat znanosti s področja japonologije
- veljaven habilitacijski naziv lektor za japonologijo
- tekoče znanje slovenščine in japonskega jezika,
- znanje za uporabo računalniških programov Windows, MS Office,
- reference s področja japonologije,
- delovne izkušnje na področju poučevanja japonščine kot tujega jezika,
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti, sposobnost timskega dela

3. Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,
- izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih  (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih – specialističnih študijskih programih in drugih oblik pedagoškega dela,
- pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov,
- spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno  18. 11. 2017

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
- bibliografija
- dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: