Datum objave: 14.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ/-ICA, za področje Konstrukcijske in razvojne tehnike  (D019001)
       
2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
- aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
- doktorat znanosti (prejšnji) s področja strojništva ali druge naravoslovno-tehnične smeri ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja strojništva ali druge naravoslovno- tehnične smeri,
- veljaven habilitacijski naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor / docentka, izredna profesorica, redna profesorica za habilitacijsko področje Konstrukcijske in razvojne tehnike ali veljaven naziv gostujočega učitelja / gostujoče učiteljice (ekvivalent nazivu docent / docentka, izredni profesor / izredna profesorica ali redni profesor / redna profesorica.
- Če kandidat / kandidatka v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat / kandidatka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova / njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom / kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: od 14.11.2017 do 13.01.2018

Kandidat / kandidatka posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv.
Kandidat / kandidatka lahko vlogo posreduje po pošti ali po elektronski pošti.

5. Računalniški programi: usposobljenost za delo z računalnikom, dobro poznavanje MS Office.

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- Retorične sposobnosti,
- inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
- komunikativnost.

7. Delovno razmerje: Nedoločen čas, s polnim delovnim časom – 100 % oz. 40 ur / teden.
Zaposlitev predvidoma februarja 2018.

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu«.

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja Pustotnik
Telefonska številka: 01 4771 141
E-mail: