Datum objave: 17.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC  - m/ž
na Oddelku za materiale in metalurgijo
šifra del. mesta: H019007,
naziv: /
za določen čas 1 leto, s krajšim delovnim časom 5%.

 2. Pogoji za opravljanje dela:
1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) tehniške smeri.
2. Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje: Inženirski materiali
3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, komunikativnost,

3. Kratek opis dela in nalog:  
- znanstvenoraziskovalno delo na projektih z industrijo
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni, do 22.11.2017

5. Kontaktna oseba na članici:
     Helena Zalar, tel. 01 200 32 39