Datum objave: 17.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisuje 1 (ENO) prosto delovno mesto v KATEDRI ZA URBANIZEM: »VISOKOŠOLSKI UČITELJ», M/Ž
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,
šifra DM: D019001, šifra naziva: N: 1, 2 ali 3, tarifni razred: IX.
Pričetek dela: predvidoma FEBRUAR 2018

Pogoji za opravljanje dela:  
o doktorat znanosti (prejšnji) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali urbani management ali urbana sociologija ali okoljska psihologija ali urbanizem
o doktorat znanosti (3.Bolonjske stopnje) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali urbani management ali urbana sociologija ali okoljska psihologija ali urbanizem
ali
o priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture
o veljaven habilitacijski naziv docent /izredni profesor/ redni profesor za področje arhitekture, urbanizma, oblikovanja ali arhitekturne tehnologije
o znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
Funkcionalna znanja: 
- retorične sposobnosti, inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/ko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kratek opis dela in nalog: 
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 60 dni od datuma objave.

Zainteresirani kandidati/ke naj pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v razpisnem roku pošljejo po navadni pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Kadrovska služba, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.

Kontaktna oseba na članici: 
dr. Mitja Blaganje, tajnik UL FA
telefon: 01/200 07 21
e-mail:  

        
izr. prof. dr. Matej BLENKUŠ,
dekan UL FA

Ljubljana, 15.11.2017