Datum objave: 22.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT ZA ŠPANSKI JEZIK(Ž/M)
- v nazivu asistent za španski jezik
-  za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smer španski jezik,
- veljaven habilitacijski naziv asistent za španski jezik
- zaželene delovne izkušnje v pedagoškem procesu,
- uporaba računalniških orodij,
- retorične sposobnosti,
- inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti,
- sposobnost timskega dela.

3. Kratek opis del in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z visokošolskim učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno  30. 11. 2017

Kandidat/ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
- dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu
- reference s področja španskega jezika
na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028,
E-mail: