Datum objave: 22.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 II (J017103) v Kadrovski službi

Zaposlitev za določen čas od 2. 1. 2018 do 1. 1. 2019 s polnim delovnim časom in tri mesečno poskusno dobo, za čas nadomeščanja odsotnosti delavke na porodniškem dopustu.
Možnost nastopa dela že s 7. 12. 2017 s krajšim delovnim časom (20 ur/teden) zaradi nadomeščanja bolniške odsotnosti.

2. Pogoji za opravljanje dela:
a) specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri, magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri,
b) funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- aktivno znanje enega tujega jezika,
- znanja za uporabo računalniških programov,
- komunikativnost,
- organizacijske sposobnosti
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj.

3. Kratek opis dela in nalog:
a) spremljanje sprejete zakonodaje na kadrovsko plačnem področju,
b) samostojno izvajanje postopkov izvolitev v nazive,
c) administrativno vodenje področja varstva pri delu (skrb za zdravniške preglede in izpite iz varstva pri delu ipd.),
d) izvajanje postopkov v zvezi z razpisi in zaposlovanjem delavcev,
e) urejanje pogodbenih razmerij - priprava avtorskih in podjemnih pogodb,
f) urejanje kadrovskih evidenc in evidence prisotnosti zaposlenih,
g) pripravljanje obvestil o odmeri letnega dopusta,
h) opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in del po nalogu vodje.

4. Rok za prijavo: do 28. 11. 2017.

5. Prijava:
Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom na elektronski naslov .

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

6. Kontaktna oseba na članici:
Mateja Ravnik
Tel.: 01/4798-114
e-mail: