Datum objave: 23.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC VII/1 v Tajništvu (Finančno računovodska služba), Šifra DM: J017131

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri, visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ekonomske smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ekonomske smeri;
 • Znanja za uporabo računalniških programov
 • Znanje tujega jezika
 • Sposobnost medsebojne komunikacije, za delo v timu in skupini ter za delo z ljudmi
 • 2 leti delovnih izkušenj

Trimesečno poskusno delo

Trajanje zaposlitve za določen čas enega leta s polnim delovnim časom z možnostjo podaljšanja.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela,
 • izvajanje postopkov povezanih s področjem dela,
 • vodenje raznih evidenc, kartotek, zapisov,
 • priprava, urejanje, knjiženje ali vzdrževanje raznih gradiv, arhivov in dokumentacije,
 • obveščanje in informiranje,
 • spremljanje vseh vrst razpisov in poznavanje s področja dela,
 • sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo:  do 30.11.2017

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po pošti na naslov:
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, Kadrovska služba, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Poznik, vodja kadrovske službe
Telefonska številka: 01 5207733
E-mail: