Datum objave: 24.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1.   Razpisano delovno mesto: ASISTENT, v nazivu: ASISTENT, šifra DM: D010001

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
asistent za habilitacijsko področje statistike, kandidat je lahko tudi v postopku za izvolitev v naziv

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas

Poskusno delo: 3 mesece

Delovne izkušnje: /

3.   Kratek opis dela in nalog:
 Splošni opis:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bo imel kandidat, ki:

 • sposobnost ustvarjanja raziskovalnih besedil v angleškem jeziku,
 • izkušnje z obravnavo podatkovno bogatega okolja (big-data) z modernimi ekonometričnimi pristopi in njihova aplikacija na področje ekonomije,
 • poznavanje programskega paketa STATA,
 • ima smisel za organizacijo lastnega in skupinskega dela,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
 • uporaba računalniških orodij,
 • aktivno znanje angleškega jezika.

4.   Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 29.11.2017. 

Prijave so možne po e-pošti. Prosimo, da v zadevo elektronske pošte napišete: "razpis - asistent "

5.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 01 5892 590
E-mail: