Datum objave: 27.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje

1. Delovno mesto: ASISTENT za področje biokemija in molekularna biologija za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2.    Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) kemijske ali biokemijske smeri oziroma
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) kemijske ali biokemijske smeri,
- magisterij znanosti (prejšnji) kemijske ali biokemijske smeri,
- doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) kemijske ali biokemijske smeri oziroma
- doktorat znanosti (prejšnji) kemijske ali biokemijske smeri, 
- veljaven habilitacijski naziv  asistent za  področje biokemija in molekularna biologija pridobljen na Univerzi v Ljubljani ali na ustanovi s katero ima UL sklenjen sporazum o medsebojnem priznavanju nazivov, 
- znanje slovenskega jezika,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine,
- uporaba računalniških orodij.
Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu s celičnimi linijami in tisti, ki raziskujejo na področju imunologije.

3.    Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo: Od  27. 11. 2017 do 11. 12. 2017

Kandidati naj vloge s priloženim motivacijskim pismom in priporočilom zadnjega delodajalca ali mentorja pošljejo na naslov:
Kadrovsko službo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, Ljubljana

5.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Draga Kužnar
Telefonska številka: +386 1 479 8415
E-mail: