Datum objave: 27.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 3 dni od objave )

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC – ASISTENT za področje krajinska ekologija s prostorsko informatiko (M/Ž)

Šifra DM: D010001 – VISOKOŠOLSKI SODELAVEC - ASISTENT za področje krajinska ekologija s prostorsko informatiko (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 1,2 ali 3
Naziv: asistent za področje krajinska ekologija s prostorsko informatiko
Tarifni razred: VII/2, VIII, IX.
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: 15.12.2017

2. Pogoji za opravljanje dela:
- veljaven habilitacisjki naziv asistent Univerze v Ljubljani za področje krajinska ekologija s prostorsko informatiko
- reference s področja krajinske ekologije, varstva zavarovanih območij, urbanega gozdarstva, socioloških vidikov gozdarstva, upravljanja deležnikov
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) biotehniške ali druge naravoslovne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) biotehniške ali druge naravoslovne smeri
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) biotehniške ali druge naravoslovne smeri
- specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) biotehniške ali druge naravoslovne smeri
- magisterij znanosti (prejšnji) biotehniške ali druge naravoslovne smeri
- doktorat znanosti ( prejšnji ) biotehniške ali druge naravoslovne smeri
- doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) biotehniške ali druge naravoslovne smeri
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3. Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
-  sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
-  sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
-  nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
-  sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
-  opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni od objave

Pričetek dela : 15.12.2017
Pisne vloge z dokazili sprejema Kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Tina Košnjek
Telefonska številka: 01 320 3501