Datum objave: 28.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:     Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto:   RAZISKOVALEC, H017004
        
2.    Pogoji za opravljanje dela:

-    aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat tujec in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
-    univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija družboslovne smeri (zaželena smer sociologija),

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3.    Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
-    znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
-    strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
-    pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
-    sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
-    pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
-    izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.    Rok za prijavo: 28. 11. 2017 do 4. 12. 2017

kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi  
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5.    Računalniški programi:     Poznavanje MS Office

6.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve
:  inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni komunikaciji        

7.    Delovno razmerje
: določen čas s polnim delovnim časom 40 ur/teden, do 30. 6. 2018 (čas trajanja projekta)
predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu decembru 2017

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si