Datum objave: 29.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT na Katedri za ustavno pravo
ASISTENT v vseh treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001)
1 prosto delovno mesto
- zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas do 30. 9. 2018.
- čas nastopa dela: 1. februarja 2018; če naziva še nima do tega datuma, ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje ustavnega prava;
- poskusno delo 3 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:  
- zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik ali magister prava (bolonjski študij);
- veljaven habilitacijski naziv asistent za področje ustavnega prava – lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistent za ustavno pravo  v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (predvsem:povprečna ocena pravnega študija vsaj 8; ocena zaključnega dela na pravnem študiju vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika – kandidat bo glede navedb o aktivnem znanju jezika na zahtevo dolžan o tem predložiti dokazilo institucije, ki je pristojna za izdajo takih potrdil);
- funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, aktivno znanje angleščine, retorične sposobnosti.
 
3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke;
- skrb za varno delo delavcev in študentov;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do 8. 12. 2017

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Katarina Ilić
Telefonska številka:  (01) 42 03 128
E-pošta: