Datum objave: 29.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta

Razpisano delovno mesto: ASISTENT v nazivu: ASISTENT, ASISTENT Z MAGISTERIJEM, ASISTENT Z DOKTORATOM, šifra DM: D010001

Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri
• specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) ustrezne smeri
• magisterij znanosti (prejšnji) ustrezne smeri

• doktorat znanosti ( prejšnji ) pravne smeri
• doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) pravne smeri

Drugi pogoji za opravljanje dela:
• smisel za organizacijo lastnega in skupinskega dela
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
• uporaba računalniških orodij
• aktivno znanje angleškega jezika
• znanje uradnega jezika

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
• asistent za habilitacijsko področje civilnega in gospodarskega prava (kandidat je lahko tudi v postopku za izvolitev v naziv)

Trajanje zaposlitve: 
• nedoločen čas
Poskusno delo:
• asistent, 7. stopnja izobrazbe – največ 3 mesece
• asistent z magisterijem in asistent z doktoratom, oba 8. stopnja izobrazbe – največ 4 mesece

Kratek opis dela in nalog:
• vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
• sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
• sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
• nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
• skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
• skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
• stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo:
3 dni; prijave so možne po e-pošti. Prosimo, da v zadevo elektronske pošte napišete: "razpis - asistent "

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 01 5892 590
E-mail: