Datum objave: 30.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta

1.   Razpisano delovno mesto: ASISTENT, v nazivu: ASISTENT, šifra DM: D010001

2.   Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri

3.   Drugi pogoji za opravljanje dela:
• smisel za organizacijo lastnega in skupinskega dela
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
• uporaba računalniških orodij
• aktivno znanje angleškega jezika
• znanje uradnega jezika

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
• asistent za habilitacijsko področje mednarodnega poslovanja (kandidat je lahko tudi v postopku za izvolitev v naziv)

Trajanje zaposlitve: 
• nedoločen čas , polni delovni čas (40 ur na teden)
Poskusno delo:
• 3 mesece

3.   Kratek opis dela in nalog:
• vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
• sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
• sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
• nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
• skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
• skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
• stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.   Rok za prijavo: 3 dni;
prijave so možne po e-pošti. Prosimo, da v zadevo elektronske pošte napišete: "razpis - asistent "

5.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 01 5892 590
E-mail: