Datum objave: 05.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana

objavlja prosto delovno mesto VODJA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) – STROKOVNI VODJA osrednje humanistične knjižnice (m/ž)  za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

Zahtevana izobrazba:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba  ali magistrska- 2-stopenjska izobrazba družboslovne ali humanistične smeri ali tehnične smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • aktivno znanje angleškega in še enega tujega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalniškimi orodji,
 • usposobljenost za vodenje projektov nacionalnih raziskav in raziskovalnih shem EU,
 • usposobljenost vodenja in timskega dela,
 • komunikacijske in organizacijske sposobnosti
 • poznavanje predpisov s področja visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti,
 • 3 leta vodstvenih delovnih izkušenj

Poskusno delo: 3 mesece

Kratek opis del in nalog:

 • koordinira in vodi strokovno delo oddelčnih knjižnic,
 • pripravlja letne načrte in poročila o delu osrednje humanistične knjižnice (v nadaljevanju OHK),
 • skrbi za izobraževanje knjižničnih delavcev,
 • skrbi za predstavitve in promocijo OHK,
 • skrbi za medknjižnično izposojo,
 • načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadzor nad poslovanjem knjižnice,
 • vodenje nabavne politike knjižnice,
 • vodi postopke strokovne nabave, obdelave, izposoje in hranjenja knjižničnega gradiva,
 • zagotavlja ustrezno hranjenje knjižničnega gradiva,
 • posreduje informacije in pripravlja poročila,
 • zastopa interese OHK na ravni univerze in stanovskih organizacij,
 • skrbi za smotrno porabo finančnih sredstev OHK,
 • za Svet OHK pripravlja načrte za organizacijsko delo v knjižnicah OHK in kadrovske spremembe,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega


Rok za prijavo:  10 dni, do vključno 15. 12. 2017

Pisne vloge z življenjepisom, osebno bibliografijo in vizijo razvoja OHK se  v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

Kontaktna oseba na fakulteti:
Lidija Strmole Menčak
Telefonska številka: 01/241 1030
E-mail: