Datum objave: 08.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC VII/2  (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo

Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: H017004
Trajanje zaposlitve: za določen čas – 19 mesecev (od 1.1.2018 do 31.7.2019)
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.1.2018

in
RAZISKOVALEC VII/2  (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo
Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: H017004
Trajanje zaposlitve: za določen čas – 19 mesecev (od 1.1.2018 do 31.7.2019)
Delovni čas: krajši delovni čas - 20ur/teden
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.1.2018

in
RAZISKOVALEC VII/2  (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo
Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: H017004
Trajanje zaposlitve: za določen čas – 19 mesecev (od 1.1.2018 do 31.7.2019)
Delovni čas: krajši delovni čas - 24ur/teden
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.1.2018


2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)  s področja metalurgije in materialov
magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja metalurgije in materialov

Veljaven habilitacijski naziv:   /

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika, uporaba računalniških orodij, specifična znanja na področju kovinskih materialov

Delovne izkušnje:  1 leto ustreznih delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo vezano na raziskovalni projekt “Materiali in Tehnologije za Nove Aplikacije (Martina)
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni do  13. 12. 2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39
e-pošta: