Datum objave: 11.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta

1.   Razpisano delovno mesto: ASISTENT, v nazivu: ASISTENT, šifra DM: D010001

2.   Pogoji za opravljanje dela:
 Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri 
 Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
• asistent za habilitacijsko področje računovodstva in revizije, kandidat je lahko tudi v postopku za izvolitev v naziv
 Delovne izkušnje:
• /
Trajanje zaposlitve: 
• Določen čas 1 leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur tedensko)
Poskusno delo:
• asistent 3 mesece

3.   Kratek opis dela in nalog:
• vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
• sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
• sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
• nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
• skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
• skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
• stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bo imel kandidat, ki:
• ima smisel za organizacijo lastnega in skupinskega dela,
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
• retorične sposobnosti,
• uporaba računalniških orodij,
• aktivno znanje angleškega jezika,
• znanje uradnega jezika.

4.   Rok za prijavo: 3 dni;
Prijave so možne po e-pošti. Prosimo, da v zadevo elektronske pošte napišete: "razpis – asistent računovodstvo in revizija "

5.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 01 5892 590
E-mail: