Datum objave: 11.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž)
na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje

šifra del. mesta: H019001
tarifni razred: IX
za določen čas – 18 mesecev (od 1.1.2018 do 30.6.2019)
s krajšim delovnim časom – 10% polnega delovnega časa

2. Pogoji za opravljanje dela:
1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti tehniške smeri
2. Veljaven habilitacijski naziv: asistent raziskovalec za področje naravoslovnotehniška informatika
3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: obvladovanje kemijskih postopkov mikrokapsuliranja, izkušnje na raziskovalnem področju naravoslovnotehniške informatike, uporaba računalniških orodij, inovativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, komunikativnost.
4. Delovne izkušnje: 1 leto

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo vezano na raziskovalni program “Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov” (akronim NMP - Celkrog)
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:  3 dni, do 15.12.2017

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana.