Datum objave: 12.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Raziskovalec VII/2–0

Šifra DM: H017004 - Raziskovalec VII/2–0
• Število razpisanih delovnih mest: 1,
• Šifra delovnega mesta: H017004,
• Tarifni razred: VII/2,
• Plačna podskupina: H1,
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
• Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.01.2018 do 30.06.2018.
• Delovne izkušnje: 1 leto.
• Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:
• zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba fizikalnih smeri,
• inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;

Opis dela in nalog:
I.I. Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (P1-0188 Astrofizika in fizika atmosfere in N1-0040 Dinamični zvezdni in medzvezdni medij v spektroskopskih pregledih neba)
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
I.II.I. Podrobnejši opis:
Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu raziskovalec in ima veljaven habilitacijski naziv asistent  lahko (izvaja) opravlja:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- nadzor na delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
- nadzor na delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela

Datum objave: 12.12.2017

Rok za prijavo: 3 dni, od 12.12.2017 do 15.12.2017.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba 
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: