Datum objave: 12.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica:  Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC NA PROJEKTU MMO3D (H017004)
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, s polnim delovnim časom, od 01.01.2018 do 31. 12. 2019 s trimesečno poskusno dobo.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri
- kandidat mora izpolnjevati pogoj, da ni minilo več kot pet let od zagovora diplome oziroma magisterija

3. Kratek opis dela in nalog:
- RAZVOJ VODENJA ZA ROBOTSKO 3D TISKANJE KOMPOZITNIH MATERIALOV
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- priprava pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.   Dodatna zahtevana znanja oziroma obvladovanje:
- programiranje C ali C++
- orodij Matlab/Simulink ali Labview
- orodij za 3D modeliranje
- znanje angleškega jezika

4. Rok za prijavo: 14 dni, od 12.12. 2017 do 26. 12. 2017

5. Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: