Datum objave: 15.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ - v nazivu docent za področje EKONOMIJE

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti,
- veljaven učiteljski pedagoški naziv docent za področje trženje,
- zaposlitev za določen čas za študijsko leto 2017/18, za krajši delovni čas do 20%
- znanje slovenščine,
- retorične sposobnosti,
- inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3. Kratek opis dela in nalog: 
• oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih izobraževalnih programov zahtevam,
• organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev,
• predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na prvi, drugi in tretji stopnji študijskega programa,
• vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih del,
• mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih nalog,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

4. Rok za prijavo: 7 dni      15. 12. 2017 do 22. 12. 2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

5 Kontaktna oseba na članici: 
Zmaga Uršič, univ. dipl. org. dela
05 67 67 221
E- mail: