Datum objave: 15.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT na Katedri za civilno pravo
ASISTENT v vseh treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001)

1 prosto delovno mesto
- zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas za nadomeščanje začasno odsotne delavke
- za opravljanje vaj pri predmetih Civilno procesno pravo, Mednarodno zasebno pravo in postopek ter Arbitražno pravo in ARS;
- čas nastopa dela: ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje civilnega in gospodarskega prava, če naziva še nima; sicer predvidoma 7. februarja 2018;
- poskusno delo 3 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:  
- zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik ali magister prava (bolonjski študij);
- veljaven habilitacijski naziv asistent za področje civilnega in gospodarskega prava; lahko se prijavijo tudi kandidati, ki  izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistenta za civilno in gospodarsko pravo  v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (predvsem:povprečna ocena pravnega študija vsaj 8; ocena zaključnega dela na pravnem študiju vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika – kandidat bo glede navedb o aktivnem znanju jezika, na zahtevo, dolžan o tem predložiti dokazilo institucije, ki je pristojna za izdajo takih potrdil)
- funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, aktivno znanje angleščine, retorične sposobnosti.
 
3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrb za varno delo delavcev in študentov,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do 5. 1. 2018

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Katarina Ilić
Telefonska številka:  (01) 42 03 128
E-pošta: (prijava samo po e-pošti)