Datum objave: 19.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Pot pomorščakov 4, Portorož

Razpisano delovno mesto VISOKOŠOLSKI UČITELJ (v vseh treh nazivih)
za področje TERMODINAMIKE IN LADIJSKI PARNI POSTROJI

Pogoji za opravljanje dela: 
- doktorat znanosti,
- veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje termodinamike in ladijski parni postroji
- zaposlitev za določen čas 6 mescev, za polni delovni čas,
- znanje slovenščine,
- retorične sposobnosti, inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Kratek opis dela in nalog: 
• oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih izobraževalnih programov zahtevam,
• organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim, načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev,
• predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na prvi, drugi in tretji stopnji študijskega programa,
• vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih del,
• mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih nalog,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.
• raziskovalno delo na projektih in programskih skupinah.

Rok za prijavo: 7 dni, od 20.12.2017 do 27.12.2017 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

Kontaktna oseba na članici: 
Zmaga Uršič, univ. dipl. org. dela
05 67 67 221
E- mail: