Datum objave: 20.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: J017131 – STROKOVNI DELAVEC – VII/1 - 0, M/Ž

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017131,
Tarifni razred: VII/1,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) upravne ali druge družboslovne smeri, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) upravne ali druge družboslovne smeri,  visoka strokovna izobrazba (1. Bolonjska stopnja) upravne ali druge družboslovne smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba (1. Bolonjska stopnja) upravne ali druge družboslovne smeri,
• organizacijske in komunikacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov.
• 2 leti ustreznih delovnih izkušenj 

Opis dela in nalog:
Splošni opis:
• izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela,
• izvajanje postopkov povezanih s področjem dela
• vodenje raznih kartotek, evidenc, zapisov
• priprava, urejanje, knjiženje ali vzdrževanja raznih gradiv, arhivov in dokumentacije
• obveščanje in informiranje
• spremljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih predpisov s področja dela
• sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote
Podrobnejši opis:
• priprava gradiv za seje senata ter komisije fakultete,
• pisanje zapisnikov
• dajanje informacij strankam
• vodenje raznih kartotek

Datum objave: 20.12.2017

Rok za prijavo: 14 dni, od 20.12.2017 do vključno 03.01.2018.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Mateja Pustotnik,
telefonska številka: 01 477 1 141,
E-mail: