Datum objave: 21.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Tehniški sodelavec VII/1

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: J037003
• Tarifni razred: VII/1
• Raven izobrazbe: 6 (6/2)
• Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 50% oziroma 20 ur na teden
• Trajanje zaposlitve: določen čas enega leta predvidoma od 1. 3. 2018

2. Pogoji za opravljanje dela: 
 
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
• specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) smeri likovna pedagogika
• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja), smeri likovna pedagogika
• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri likovna pedagogika

Ostali pogoji:
- retorične sposobnosti,
- inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
- usposobljenost za delo z računalnikom,
- znanje tujega jezika,
- zaželene delovne izkušnje.

Poskusno delo: 3 mesece.

3. Kratek opis dela in nalog:
• priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
• sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
• sodelovanje pri organizaciji galerijske dejavnosti v Galeriji UL PEF
• tehnična in likovna priprava razstav,
• organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav,
• nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov,
• vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto
• izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca
• stalno nadziranje, da delavci izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Sklenitev delovnega razmerja s krajšim delovnim časom 50 % oziroma 20 ur na teden za določen čas predvidoma od 1. 3. 2018.

5. Datum objave: 20. 12. 2017

Rok za prijavo: 3 dni do 27. 12. 2017
     
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po pošti na naslov:
UL, Pedagoška fakulteta, Kadrovska služba, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

6. Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: