Datum objave: 22.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  prijave 8 dni od objave)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Jamnikarjeva 101

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC – ASISTENT, (v vseh treh nazivih) ZA PODROČJE PREHRANA (M/Ž)
za določen čas enega leta, s polovičnim delovnim časom (20 ur na teden, oz. 50%).

2. Pogoji za opravljanje dela:
- najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. magistrska  izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja živilstva
- izvolitev v naziv asistent za področje Prehrana 
- za kandidata, ki ima veljaven habilitacisjki naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacisjkega naziva gostujoči učitelj;
- ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur.l. RS, št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011 (s spremembami). V tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157.členom Statuta). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva
- organizacijske sposobnosti, komunikativnost 

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

4. Rok za prijavo:  8 dni od objave

5. Datum zaposlitve: predvidoma 1. 3. 2018

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: mag. Selma Muhar
Telefonska številka: 01 320 3701